You are not logged in. (Login)
 
 
wodip
 • woj
  ntueNowe technologie na usługach edukacji II wodip
  Projekt realizowany przez
  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
  z siedzibą w Opolu


  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Okres realizacji: Od 01.06.2010 Do 31.05.2011

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 Today niedziela, 15 grudzień 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events