You are not logged in. (Login)
 
 
wodip
 • woj
  ntueNowe technologie na usługach edukacji II wodip
  Projekt realizowany przez
  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
  z siedzibą w Opolu


  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Okres realizacji: Od 01.06.2010 Do 31.05.2011

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Today poniedziałek, 20 styczeń 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events